THK

S.Bilben Katalog THK 1950-1,2,3,4, iptal damgalı, zamksız